Zřeknutí se odpovědnosti

Poslední aktualizace 8. listopadu 2021

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Informace poskytované Nejlepší VPN („my“, „nás“ nebo „naše“) na www.pruvodcevpn.com (dále jen „stránky“) slouží pouze pro obecné informační účely. Veškeré informace na těchto stránkách jsou poskytovány v dobré víře, nicméně neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani předpokládanou, pokud jde o přesnost, přiměřenost, platnost, spolehlivost, dostupnost nebo úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VŮČI VÁM NEMÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÉKOLI INFORMACE POSKYTOVANÉ NA STRÁNKÁCH. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A VAŠE SPOLEHNUTÍ SE NA JAKÉKOLI INFORMACE NA STRÁNKÁCH JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA EXTERNÍ ODKAZY

Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být prostřednictvím stránek zaslány) odkazy na jiné webové stránky nebo obsah patřící nebo pocházející od třetích stran nebo odkazy na webové stránky a funkce v bannerech nebo jiné reklamě. Tyto externí odkazy nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, přiměřenosti, platnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo úplnosti. NERUČÍME, NESCHVALUJEME, NEGARANTUJEME ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ NABÍZENÝCH WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN, NA KTERÉ JE ODKAZOVÁNO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, ANI ZA JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO FUNKCE, NA KTERÉ JE ODKAZOVÁNO V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ. NEJSME ÚČASTNÍKEM ŽÁDNÝCH TRANSAKCÍ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN ANI ZA NĚ NIJAK NEODPOVÍDÁME.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI U PARTNERŮ

Stránky mohou obsahovat odkazy na partnerské webové stránky a my obdržíme partnerskou provizi za jakýkoli nákup, který provedete na partnerské webové stránce pomocí těchto odkazů.
 
NAŠE NEJLEPŠÍ NABÍDKY:X