Zásady ochrany osobních údajů

A. Úvod

1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavazujeme se je chránit. Tyto zásady vysvětlují, co uděláme s vašimi osobními údaji.
2. Souhlas s naším používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje používat soubory cookie při každé návštěvě našich webových stránek.

B. Uznání:

Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony od SEQ Legal (seqlegal.com)

C. Shromažďování osobních údajů

Mohou být shromažďovány, ukládány a používány následující typy osobních údajů:

1. informace o vašem počítači včetně vaší IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
2. informace o vašich návštěvách a používání těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigačních cest webových stránek;
3. údaje, které zadáváte při používání služeb na našem webu;
4. informace, které jsou generovány při používání našich webových stránek, včetně toho, kdy, jak často a za jakých okolností je používáte;
5. informace, které zveřejníte na našich webových stránkách s úmyslem je zveřejnit na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašich příspěvků;
6. informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete e-mailem nebo prostřednictvím našich webových stránek, včetně obsahu komunikace a metadat;
7. jakékoli další osobní údaje, které nám zašlete nebo s námi sdílíte.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a cookies.

D. Používání vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly zaslány prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům:

1. správa našich webových stránek a podnikání;
2. personalizace našich webových stránek pro vás;
3. umožnění vašeho používání služeb dostupných na našich webových stránkách;
4. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
5. zasílání e-mailových upozornění, které jste si výslovně vyžádali;
6. zasílání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o to požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud již newsletter nepotřebujete nebo nechcete);
7. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás informovat kdykoli, pokud již marketingová sdělení nechcete nebo nepotřebujete);
8. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou schopny identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
9. vyřizování dotazů a stížností podaných vámi nebo o vás týkajících se našich webových stránek;
10. udržování našich webových stránek v bezpečí a předcházení podvodům;
11. ověření souladu s podmínkami, jimiž se řídí používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší webové služby soukromých zpráv); a
12. jiná použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našich webových stránkách, zveřejníme je a jinak je použijeme v souladu s licencí, kterou nám udělujete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejňování vašich informací na našich webových stránkách a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů na webových stránkách.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně pro její přímý marketing.

E. Sdělování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojistitelům, odborným poradcům, zástupcům, dodavatelům nebo subdodavatelům, v přiměřené míře nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli členovi naší skupiny společností (to znamená našim dceřiným společnostem, naší konečné holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem), pokud je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní informace můžeme poskytnout:

1. v rozsahu, ve kterém nám to ukládá zákon;
2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
3. za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika);
4. kupujícímu (nebo potenciálnímu kupci) jakéhokoli podniku nebo aktiva, které prodáváme (nebo uvažujeme); a
5. jakékoli osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o zpřístupnění těchto osobních údajů, pokud by podle našeho rozumného názoru takový soud nebo orgán s přiměřenou pravděpodobností nařídil zpřístupnění těchto osobních údajů.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách neposkytneme vaše osobní údaje třetím stranám.

F. Mezinárodní datové přenosy

1. Informace, které shromažďujeme, mohou být ukládány a zpracovávány a přenášeny mezi kterýmikoli zeměmi, ve kterých působíme, abychom mohli tyto informace používat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a cookies.
2. Informace, které shromažďujeme, mohou být přeneseny do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné těm, které platí v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.
3. Osobní údaje, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo odešlete ke zveřejnění na našich webových stránkách, mohou být dostupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací jinými.
4. Výslovně souhlasíte s přenosy osobních údajů popsanými v této části F.

G. Uchovávání osobních údajů

1. Tento oddíl G stanoví naše zásady a postupy pro uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit, že dodržíme naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro daný účel nebo účely.
3. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu G budeme uchovávat dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:
– v rozsahu, ve kterém nám to ukládá zákon;
– pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
– za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika);

H. Zabezpečení vašich osobních údajů

1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
2. Budeme ukládat všechny osobní údaje, které poskytnete na našich zabezpečených serverech (chráněných heslem a firewallem).
3. Veškeré elektronické finanční transakce prováděné prostřednictvím našich webových stránek budou chráněny šifrovací technologií.
4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.

I. Změny a dodatky

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám těchto zásad. O změnách těchto zásad vás můžeme informovat e-mailem nebo prostřednictvím systému soukromých zpráv na našich webových stránkách.

J. Vaše práva

Můžete nám dát pokyn, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás uchováváme; poskytování takových informací bude podléhat následujícímu:

1. zaplacení poplatku; a
2. předložení příslušných dokladů totožnosti (za tímto účelem obvykle přijmeme fotokopii vašeho pasu ověřenou právníkem nebo bankou a originál kopie faktury za služby s vaší aktuální adresou).

Můžeme zadržet osobní údaje, které požadujete, v rozsahu povoleném zákonem.

Můžete nám kdykoli dát pokyn, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely.
V praxi obvykle buď předem výslovně souhlasíte s používáním vašich osobních údajů pro marketingové účely, nebo vám poskytneme příležitost odmítnout používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

K. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nemáme žádnou kontrolu nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

L. Aktualizace informací

Pokud je třeba opravit nebo aktualizovat osobní údaje, které o vás máme, dejte nám prosím vědět.

M. Cookies

Tento web používá cookies. Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a číslic), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se poté odešle zpět na server pokaždé, když prohlížeč požádá o stránku ze serveru. Soubory cookie mohou být buď „trvalé“, nebo „dočasné“. Trvalé soubory cookie se ukládají ve webovém prohlížeči a zůstávají v platnosti až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud je uživatel před tímto datem nesmaže; platnost dočasných souborů cookie naopak vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč zavřen. Samotné soubory cookies neobsahují žádné informace, které vás osobně identifikují. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, však mohou být námi propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich. Na této webové stránce používáme jak přechodné cookies, tak trvalé cookies.

1. Názvy souborů cookie, které používáme na našich webových stránkách, a účely, pro které jsou používány, jsou uvedeny níže:

– na našem webu používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače, když uživatel navštíví web / sleduje uživatele při procházení webu / umožňuje použití nákupního košíku na webu / zlepšuje použitelnost webu / analyzuje používání webové stránky / spravuje webové stránky / zabraňuje podvodům a zlepšuje zabezpečení webových stránek / personalizuje webové stránky pro každého uživatele / cílí reklamy, které mohou konkrétní uživatele zajímat;

2. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie – například:

– v aplikaci Internet Explorer (verze 10) můžete blokovat soubory cookie pomocí nastavení přepisu zpracování souborů cookie, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Ochrana osobních údajů“ a poté na „Pokročilé“;
– ve Firefoxu (verze 24) můžete zablokovat všechny soubory cookie kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, výběrem „Použít vlastní nastavení pro historii“ z rozbalovací nabídky a zrušením zaškrtnutí „Přijímat soubory cookie z webů“; a
– v prohlížeči Chrome (verze 29) můžete zablokovat všechny soubory cookie tak, že vstoupíte do nabídky „Přizpůsobit a ovládat“ a kliknete na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a poté vyberete „Blokovat webům nastavení jakýchkoli dat “ pod nadpisem „Cookies“.

Blokování všech souborů cookie však bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud zablokujete soubory cookie, nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu.

3. Soubory cookie již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:

– v Internet Exploreru (verze 10) musíte ručně smazat soubory cookie (pokyny k tomu naleznete na http://support.microsoft.com/kb/278835 );
– ve Firefoxu (verze 24) můžete soubory cookie odstranit kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, poté výběrem „Použít vlastní nastavení pro historii“, kliknutím na „Zobrazit soubory cookie“ a kliknutím na „Odstranit všechny soubory cookie “; a
– v prohlížeči Chrome (verze 29) můžete smazat všechny soubory cookie tak, že vstoupíte do nabídky „Přizpůsobit a ovládat“ a kliknete na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat údaje o prohlížení“ a poté vyberete „Smazat soubory cookie a další data webu a zásuvných modulů“ před kliknutím na „Vymazat údaje o prohlížení“.

4. Smazání cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.
 
NAŠE NEJLEPŠÍ NABÍDKY:X